Lití unikátního červeného pohledového betonu na Novém divadle v Plzni je dokončeno

6.3.2014

Admin

Plzeň, 6. 3. 2014 – Poslední kubíky unikátního červeného pohledového betonu včera naplnily bednění na fasádě plzeňského Nového divadla. Pracovníci společnosti HOCHTIEF CZ tak završili 160denní pracovní úsilí na fasádě, která divadelnímu objektu dominuje. V průběhu 114 jednotlivých betonáží bylo na stavbu denně dodáváno 2,5 až 8 m3 betonu barveného anorganickým pigmentem na bázi červeného oxidu železa. Pigment byl po moři dovezen až z USA.

Výrazným architektonickým prvkem Nového divadla v Plzni doplňujícím převažující záplavu červené barvy je i nedávno dokončená jižní vstupní fasáda evokující svojí podobou divadelní oponu. Bílá, technicky komplikovaná opona, které realizační tým HOCHTIEF CZ neřekne jinak než „bublinka“ nebo „bublinková fasáda“ se v mírném úhlu 11,2° naklání nad příchozího a vyzývá ho ke vstupu do vnitřních prostor divadla. Různorodé oválné otvory ve fasádě dělají ze vstupní brány spíše jedinečné umělecké dílo, než běžnou betonovou konstrukci. Třiceti tunami oceli vyztužená betonová stěna o rozměru 21,8 m x 13,8 m x 0,60 m v sobě nese 40 nepravidelných bublin.

Dokončením dominantních betonových fasád se výstavba Nového divadla posunula o další významný krok směrem k úspěšnému dokončení. Plzeň se tak již brzy bude těšit ze zbrusu nového divadla, které bude sloužit nejen obyvatelům Plzně, ale i návštěvníkům z blízkého či dalekého okolí.

Společnost HOCHTIEF CZ na stavbě divadla realizuje všechny klíčové konstrukce, jako jsou zemní práce, nosná monolitická konstrukce, kompletní provedení červené fasády i monolitické bublinkové opony. U vnitřních dodávek HOCHTIEF CZ realizuje zejména kompletní elektrosystémy včetně scénického ozvučení a osvětlení,  které tvoří téměř 10 % objemu realizovaných prací, zámečnické konstrukce, obklady a dlažby a řadu dalších prvků.

Nejdůležitější externí dodávkou je systém divadelní technologie, který je ze své podstaty strojním zařízením, a proto se od běžných stavebních dodávek významně odlišuje nejen ve své strojní částí, ale i softwarovým řízením, které musí plnit přísné bezpečnostní parametry.

Dodávky realizované přímo v rámci České republiky se týkají zejména objemných a hmotných konstrukcí, např. komponentů do betonů, oceli, tepelných izolací a dalších.

Na stavbě se vyskytují i zahraniční dodávky v podobě úzce specializovaných komponentů, jako je scénická technika, řídicí systémy ozvučení nebo u divadelní technologie např. hydraulika, vysokopevnostní lana a specializované čítače. Jedná se  o výjimečné a zřídka užívané konstrukce, které se na našem trhu ani nevyrábějí.

Na stavbě Nového divadla v Plzni se v současnosti pohybuje denně cca 250 pracovníků, a stavba se tak kromě svojí technické výjimečnosti stává i významným „zaměstnavatelem“ pro HOCHTIEF CZ, dodavatele i výrobce materiálu.

Více o červeném betonu

Anorganický pigment byl zvolen zejména pro dlouhodobou stálost barevného odstínu a odolnost při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům.

Lití červeného pohledového betonu, který dodala společnost Českomoravský beton, probíhalo za použití jednostranného nosníkového bednění Vario, 2700 jádrově vrtaných a lepených kotev pro spínací tyče, 746 fasádních kotev Halfen a 6750 hřebíkových kotev proti sání a zvedání rohů jednotlivých betonovaných dílů. Do 98,1 tun výztuže bylo nalito celkem 550 m3 červeného betonu ve 238 dílcích neboli taktech betonáže. Betonované desky se v rozměrech pohybovaly od velikosti 5,0 m x 2,5 m až po 10,0 m x 0,15 m.

Více o bublince

Na základní bednění bylo nutné přesně vynést polohu a tvar budoucích oválných otvorů za účelem správného prostorového umístění vázané výztuže. Konečný tvar bublin byl definován přesně vyřezanou polystyrenovou vložkou, u které bylo nezbytné precizně zajistit její polohu proti posunu. Následné kontinuální lití 100 m3 trvalo 40 hodin, pouze s malými přestávkami na přepojení hadic mezi plnicími otvory. Plnicích otvorů bylo celkem 29 a zajišťovaly kompaktní dobetonování všech zákoutí a velmi hustě vázané výztuže. Záměrem bylo naplnit bednění bez viditelné pracovní spáry, ale i dosáhnout prvních počátečních pevností betonu, aby byl eliminován hydrostatický tlak na spodní část bednění. To se beze zbytku podařilo a následovat bude připojení betonové opony k nosné části hlavního objektu, která přebírá část sil vznikajících od šikmo skloněné betonové opony.

Akciová společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám v oboru stavebnictví. HOCHTIEF CZ zaměstnává 1 100 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. Finanční stabilita a nejmodernější technologie HOCHTIEF CZ představují spolehlivou a důvěryhodnou značku. Společnost HOCHTIEF CZ vykázala v obchodním roce 2013 obrat 4,8 miliardy korun. 

HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Více informací naleznete na www.hochtief.cz a www.hochtief.com.