Květinková v říjnu rozkvete

27.3.2006

Admin

Rekonstrukci a nástavbu činžovního domu z padesátých let v Praze 3, v ulici Květinková, zahájí od března letošního roku HOCHTIEF VSB, divize 8. Projekt pro investora SKM Praha 3 povede Milan Paclt. Revitalizace panelových a činžovních domů je velké téma budoucnosti.

Dům je pravděpodobně jedním z prvních polomontovaných typů v České republice z padesátých a šedesátých let minulého století. Konstrukce objektu jsou v dobrém fyzickém stavu a na domě nejsou žádné viditelné statické poruchy – jeho stav ale odpovídá stáří objektů. 

Výstavba bude realizována v zastavěném obytném území a za "plného provozu", tedy bez vystěhování nájemníků. Objekt se od října letošního roku bude pyšnit sedmi patry. 

Současný objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. V zapuštěném podlaží se nacházejí prostory domácí vybavenosti – prádelny, sušárny, kočárkárny, sklepní kóje, technické místnosti a garáže. Od druhého do pátého patra jsou bytové jednotky. V nástavbě k nim přibudou další byty o velikosti 1+k.k., 2+k.k. a 2+1, některé z nich budou mít terasu. Celkově tak vznikne 10 nových bytů. Nástavba s objektem je vždy řešena tak, že vždy dvě a tři bytové jednotky jsou přístupné ze společného schodiště s osobním výtahem na fasádě. Dům má plánováno celkem 23 parkovacích stání, z toho dvě budou pro tělesně postižené. 

Půdorys domu má obdélníkový tvar o maximálních rozměrech cca 35 x 11 m. 
Svislé obvodové nosné konstrukce tvoří zděné stěny a meziokenní pilíře z příčně děrovaných cihel pokládaných na vápenocementovou maltu.Vnitřní pilíře jsou v místě provedených sond v suterénu ze železobetonu. Stropy nad jednotlivými podlažími jsou ze železobetonových stropních panelů, uložených na obvodové stěny a železobetonové střední průvlaky. Schodiště jsou dvouramenná železobetonová, osazená do nosných příčných schodišťových stěn. 

Založení objektu je podle průzkumu na betonových základových pasech. Aby nebyly stávající nosné konstrukce domu přetěžovány, pro nástavbu byly zvoleny vždy co nejlehčí stavební materiály. 

Všechny přípojky, přeložky a vedení nových podzemních sítí, včetně manipulace s těžkou stavební technikou, je nutné provést do letošního srpna. Pak bude ulice Květinková sloužit jako objízdná trasa při uzavírce ulice Pod Lipami, proto nesmí být průjezd touto komunikací omezen.