Končí práce na horkovodu v Českých Budějovicích

5.3.2007

Admin

Na první pohled to tak nevypadá, ale přechod z parního na horkovodní systém vytápění je přínosem k ochraně životního prostředí. Horkovody snižují tepelné ztráty, a mají tak příznivý dopad i na jejich finanční provoz. Stejně je tomu i u budování horkovodního systému s horkovody v délce cca 4 km, které nahradily původní parní systém na českobudějovických sídlištích Máj a Šumava.

 

Součástí projektu, který realizuje divize Čechy akciové společnosti HOCHTIEF CZ, bylo také vybudování horkovodní stanice CPS 1 o výkonu 89 MW a přívodních parovodů v délce cca 700 metrů. Práce byly zahájeny v květnu loňského roku a do konce března má být hotova technologická část, úprava povrchů a terénní úpravy. 

Pro horkovodní primární rozvody obou částí stavby byla použita technologie bezkanálového vedení předizolovaným potrubím, vedeným v převážné většině v trasách stávajících parovodů. Podle stavebního povolení musely být některé části řešeny krátkými úseky nových tras. V části 2 stavby, kde byly vybudovány i parovody, byla použita bezkanálová technologie ocel v oceli. Horká voda bude připravována v centrální předávací stanici CPS 1 – pára/horká voda. Bude napojena na horkovodní systém již vyprojektované centrální předávací stanice CPS 2 a připojena na nově budovaný systém. 

Vzhledem k tomu, že převážnou část tepla odebírají obyvatelé panelových domů sídlišť Máj a Šumava a zdejší školská zařízení, výměna parního za horkovodní systém jim jistě přinese nemalé úspory. Nový horkovodní systém tak udělá radost nejen životnímu prostředí, ale i místním rodinám.