Interma jednoznačně úspěšná

7.7.2003

Admin

V letošním roce probíhají v historickém městě Kutná Hora náročné rekonstrukce dvou památek, které tvoří dominantu města a jsou uvedeny v seznamech chráněných objektů UNESCO jako architektonické skvosty České republiky. Jedná se o „Chrám svaté panny Barbory“ a „Chrám Matky boží“. Jenom oprava Svatobarborského chrámu je hodnocena jako investiční akce století a potrvá 6 let. 

Není proto náhodou, že výstavbou složité konstrukce lešení byla na základě výběrového řízení pověřena společnost HOCHTIEF VSB a.s., divize 9, kde středisko montáží lešení v Plané nad Lužnicí má několikaleté zkušenosti s náročnými pracemi tohoto typu jako například rekonstrukce Pražského hradu, opravy věží kostelů a podobně. 
Jako servisní středisko prioritně zajišťuje lešením stavby prováděné divizemi společnosti HOCHTIEF VSB a.s. (viz http://www.hochtief-vsb.cz/pujcovna). 
Přes tyto zkušenosti patří zakázka mezi nejnáročnější v celé historii tohoto střediska. 
Výstavba lešení probíhá ve značných výškách, musí být respektovány požadavky památkářů zejména při kotvení lešení k historickým budovám, přesné dodržování termínů montáží a demontáží. 
Vzhledem k rozsahu prací a nezanedbatelnému ekonomickému přínosu pracovníci střediska D-9 rozsah zakázky splní s vysokou profesionální kvalitou a plánovaných termínech.