Informační systém je na úrovni Tajné

7.6.2006

Admin

Stavební společnost HOCHTIEF VSB získala Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň Tajné. O tuto kvalifikaci jsme usilovali téměř tři roky. K tomu, aby naše společnost mohla zahájit práci v uvedeném režimu, bylo nutné provést ještě uložená opatření NBÚ k certifikaci informačního systému společnosti.

Veškerá investičně i personálně náročná opatření byla dokončena do konce května letošního roku. Výsledkem následného šetření bylo vydání Certifikátu ověření a schválení způsobilosti informačního systému na stupeň Tajné. Naše společnost tedy pracuje plně v režimu Tajné od 1. června. 

Je nutné si uvědomit, že jde o velkou konkurenční přednos naší společnosti. Na druhé straně jde také o velké množství vyplývajících povinností a závazků nejen na vybraných zakázkách, ale na všech našich stavbách. 

V případě potřeby kontaktujte bezpečnostního ředitele společnosti Ing. Viléma Tvrdíka na tel. +420 283 842 851.