IATCC Praha startuje

18.9.2003

Admin

Ve čtvrtek 18. září 2003 se za účasti odborné veřejnosti uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene Národního integrovaného střediska řízení letového provozu ČR, které ponese název IATCC Praha (Integrated Air Traffic Control Centre). Vybudování nového střediska v Jenči u Prahy zajistí zkvalitnění a také rozšíření všech činností při poskytování letových provozních služeb, přispěje k zachování vysoké míry bezpečnosti letového provozu a současně vytvoří podmínky pro další rozvoj těchto služeb. Středisko IATCC Praha je koncipováno jako integrované pracoviště splňující současné požadavky na spolupráci civilního a vojenského řízení letového provozu. Rozsahem jde o dosud největší investiční akci státního podniku Řízení letového provozu ČR. Projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů podniku, bez požadavku na státní rozpočet. 

Rozhodnutí o výstavbě nového moderního střediska vychází ze stabilně rostoucí poptávky leteckých provozovatelů po vzdušném prostoru České republiky a zejména z přísných evropských požadavků na zvýšenou kapacitu ATM systémů při poskytování letových provozních služeb. Projekt zahrnuje změnu organizace a technologie práce, obnovu a modernizaci ATM systémů s přihlédnutím k realizaci prvků civilně – vojenské integrace při řízení letového provozu. Vedle důležitých pracovišť pro kontrolní a přibližovací funkce řízení letového provozu se IATCC Praha stane novým domovem i pro administrativní zázemí podniku. Stanoviště letištní řídící věže – TWR Praha a Letecká škola zůstanou zatím ve svých původních prostorách. 

Výstavba objektu, kterou provádí stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s., byla zahájena v červenci tohoto roku a konečné datum pro plné zprovoznění nového střediska je stanoveno na závěr roku 2006. HOCHTIEF VSB a.s. má velké zkušenosti z realizace podobných projektů v nedávné minulosti. K těm největším patří parkovací garáže (PARKING C) na letišti Praha – Ruzyně, které společnost postavila v roce 2001 pro Českou správu letišť, s.p. Vedle stavby IATCC Praha pro ŘLP ČR, s.p. chce firma prokázat své kvality i výstavbou terminálu CARGO ČSA a Prstu C Terminálu 2 Sever v areálu letiště Praha – Ruzyně. 

Postupný přechod do nových provozních prostor IATCC Praha bude zajištěn při plném pokrytí všech služeb v požadované kvalitě i rozsahu a při dodržení plynulosti a bezpečnosti letecké dopravy v České republice. Po svém dokončení se Národní integrované středisko řízení letového provozu ČR stane jedním z nejmodernějších svého druhu v evropském i světovém měřítku.