Hrubá stavba administrativní budovy City Center CB v Českých Budějovicích je dokončena

28.6.2007

Admin

Hrubá stavba obchodně administrativní budovy City Center CB v Českých Budějovicích byla 27. června předmětem oslavy tzv. glajchy. Investor, firma CITY CENTER CB s.r.o., společně s generálním dodavatelem stavby, akciovou společností HOCHTIEF CZ, na akci přivítal všechny, kdo se s nimi chtěli podělit o radost z uvedeného mezníku stavby. Ten již tradičně symbolizuje májka.

Zastavěná plocha objektu bude mít 4 688 m² a obestavěný prostor bude činit 103 530 m3. Budova počítá se 135 parkovacími stáními, z toho sedm jich bude pro invalidní občany. 

V současné době jsou dokončené veškeré zemní práce, založení stavby, železobetonové konstrukce základové desky, jednoho podzemního a šesti nadzemních podlaží. Probíhá montáž předsazené prefabrikované fasády a prosklené fasády, montáž střešního pláště, montáž topení a chlazení, vzduchotechniky, zdravotně technických instalací, elektroinstalací a malířské práce. V nejbližší době budou zahájeny omítkářské práce, pokládání dlažeb a montáž obkladů. 

Veškeré stavební práce postupují tak, aby stavba mohla být investorovi předána v plánovaném termínu, kterým je letošní listopad. 

Pozn.: Glajcha je výraz, který je odvozen z německého výrazu "richtfest" - znamená oslavu hrubé stavby. Slovník cizích slov uvádí dokonce několik významů. Může jít o dovedení stavby do úrovně střechy, opentlený stromek připevněný na krov při oslavě dokončení hrubé stavby nebo hrubé dokončení pracovního úkolu. Májka je pak symbolem štěstí a ochrany domu a jeho budoucích obyvatel. Podle tradice podává při glajše stavebník pohoštění všem, kteří na ní pracovali.