HOCHTIEF: Zisky za rok 2002 jsou vyšší než v předchozím roce

25.2.2003

Admin

Obnoven růst v nových a zajištěných zakázkách 

-větší příspěvky k zisku z USA a Austrálie 
-větší podíl na domácím trhu 
-posílení pozice v sektoru airport management 
-posílení zajištění rizikových investic za Ballast Nedam ve čtvrtém čtvrtletí V roce 2002 se situace ohledně zisků HOCHTIEFu ve srovnání s předchozím rokem zlepšila. To potvrzuje předpoklad ze Čtvrtletních zpráv v minulém roce. 
„Ceníme si tohoto vývoje jako znaku toho, že naše korporátní strategie zaměřující se růst s větším ziskem funguje. Naše hlavní výhoda - inovační kapacita kombinovaná s pozoruhodným přeshraničním a vnitrofiremním transferem know-how se vyplácí“, řekl Dr.Hans-Peter Keitel, předseda představenstva a generální ředitel HOCHTIEF Aktiengesselschaft. „Proces restrukturalizace na domácím trhu pokračuje úspěšně a už udělal dobrý pokrok.“ 
84 procent objemu obratu HOCHTIEFu za rok 2002 bylo vytvořeno mimo domácí trh, což je poměr, který nebyl dosažen žádnou jinou německou stavební společností. V Německu, v USA – největším stavebním trhu světa – a v Austrálii, jsme lídry trhu a vedoucí pozici máme také v jihovýchodní Asii. V Evropě je HOCHTIEF na čtvrtém místě, celosvětově je pátý. 
V minulém roce HOCHTIEF rovněž položil základy pro dobrý obchod v roce 2003. Nové a zajištěné zakázky vzrostly o 1,8%, tj. v eurech na 14,4, respektive 14,1 miliardy. 
Na mezinárodním poli byla výše nových zakázek 12,2 miliardy euro, což znamená skoro tříprocentní růst. Rozhodující roli v tomto růstu sehrál náš participační zájem v Austrálii – v Leighton Holdings Ltd, který zvýšil objem svých nových zakázek o 20%. HOCHTIEF Construction získal několik nových velkých kontraktů v zahraničí. 
Objem zajištěných zakázek rostl jak v zahraničí, tak v Německu. Na domácím trhu jsme dosáhli úrovně 2,27 miliardy eur (+4,1%), hlavně díky úspěšné akvizici několika důležitých projektů HOCHTIEF Development. Mezinárodně byl objem zajištěných zakázek 11,8 miliardy eur (+1,3%). 
Rok 2002 vlastně neznamenal prakticky žádnou změnu v objemu obratu – marginálně klesl z 12,98 na 12,78 miliardy euro. V Německu plánovaně klesl o 14,1% na 2,06 miliardy euro jako důsledek slabého trhu a selektivnějšího výběru kontraktů. V zahraničí byl opět naopak vyšší – rostl o 1,3% na 10,7 miliardy eur. 
Počet zaměstnanců v HOCHTIEF Group klesl o 0,8% na 33 185. V Německu byly kapacity systematicky snižovány v rámci restrukturalizačních opatření vyúsťujících v poklesu o 17,4%. Počet zaměstnanců v zahraničí vzrostl v souladu se situací na poli zakázek o 6,6%. Asi 480 mladých lidí v současnosti prochází zaměstnaneckým tréninkem v HOCHTIEFu v Německu (v minulém roce 560). 
V minulém roce byly konsolidované kapitálové výdaje 655 milionů eur (předchozí rok 556 mil. eur). Znatelně vzrostly investice do finančních aktiv z 65 mil. eur na 319 mil. eur. Bylo to hlavně díky pokračující expanzi v naší Airport division, která zvýšila svůj kapitálový podíl v Flughafen Hamburg GmbH a získala podíl v Sydney Airport. Investice do majetku, zařízení a vybavení a dalšího majetku byly 336 mil. eur ve srovnání s 491 mil. eur v předchozím roce. Propad byl způsoben hlavně nižšími investicemi do majetku u Development division.