HOCHTIEF VSB zahajuje stavbu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

12.9.2006

Admin

Základní kámen Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dnes slavnostně položil investor projektu Univerzita Palackého v Olomouci společně s generálním dodavatelem stavby, Sdružením akciové společnosti HOCHTIEF VSB a společnosti TCHAS. Tím je také výstavba objektu zahájena. Datum jeho dokončení je stanoveno na 30. 6. 2008.

Nová fakulta bude stát na kvalitním pozemku v centru města v lokalitě zvané Envelopa. V okolí jsou již dva objekty Přírodovědecké a Právnické fakulty a koleje univerzity. V nedaleké blízkosti je také Filozofická a Pedagogická fakulta a rektorát univerzity. Stavba tedy ideálně zapadá do celého vzdělávacího komplexu v centru města. 

Šestipodlažní budova přírodovědecké fakulty dostane podobu protáhlého kříže, přitom hlavní část pozemku zůstane nezastavěná a bude sloužit jako park. V místě křížení bude uvnitř budovy centrální atrium s kruhovým světlíkem, které bude mít pro své uživatele významnou komunikační funkci. 

Za vstupem do budovy je umístěn informační pult objektu, studijní oddělení, blok seminárních místností, bufet a technické zázemí. V přízemí budovy budou zejména větší výukové prostory s prosklenými fasádami, které tak poskytnou příjemný pohled do parku. V prvním a druhém patře budou společné výukové prostory. V dalších třech patrech bude prostor věnován vždy jednomu studijnímu oboru: chemii, fyzice a matematice. V prostorách určených chemickým laboratořím je pamatováno na bezpečnostní sprchy, pro případ potřísnění nebezpečnou látkou. Poslední podlaží je navrženo jako ustupující, aby objekt působil celkově nižším dojmem. Tady bude děkanát fakulty, kabinet výuky jazyků, informační centrum a kafetérie, ze které bude možné vyjít na terasu. 

Na jihovýchodní, více prosluněnou, stranu objektu, jsou umístěny sály s větší hloubkou, např. laboratoře, zasedací místnosti nebo počítačové učebny. Naopak na severozápadní straně budou místnosti s malou hloubkou, např. kabinety pedagogů. 

Objekt Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci se bude od podobných budov lišit tím, že uživatelé se tu nebudou pohybovat v koridorech, ale spíše ve společných halových chodbách, kde budou podél stěn skříňky studentů a malá respiria. 

Vzhledem k tomu, že v budově bude umístěna řada strojů a přístrojů, počítá se s kročejovou izolací podlah, aby se dále nepřenášely vibrace a hluk.