HOCHTIEF VSB splnil plánované ukazatele roku 2002

26.1.2003

Admin

Hospodářský výsledek po zdanění se očekává ve výši cca 90-100 milionů Kč. Celkové konsolidované tržby společnosti dosáhly objemu přibližně 4.6 mld Kč. 

Společnost HOCHTIEF VSB splnila podle mezinárodních účetních standardů (IAS) téměř všechny základní ukazatele plánu roku 2002. V důsledku zavedení systémového přístupu, jehož cílem je minimalizace rizik v oblasti smluvních podmínek, došlo k poklesu tržeb o zhruba 8 %. Při vstupu do výběrových řízení společnost kladla důraz na efektivitu zakázek nikoli pouze na výnosy. V průběhu roku se zvýšila i finanční stabilita firmy, což vedlo k významnému snížení její úvěrové angažovanosti. 
Objem nově smluvně zajištěných zakázek dává velmi dobrý předpoklad pro zvýšení tržeb společnosti v letošním roce. Na základě business plánu 2003-5 předpokládá společnosti HT VSB dosáhnout celkových tržeb v úrovni 5 miliard Kč. 
V roce 2002 společnost dokončila II. výrobní blok Jaderné elektrárny Temelín, zimní stadion v Českých Budějovicích, centrální zdroj tepla v Děčíně, regionální centrum firmy RadioMobil v Hradci Králové, montážní závod na výrobu kabelových svazků,v Plzni, administrativní budovu Hlavní správy ČEZ a.s. v Praha 4, Domov důchodců v Netolicích a zákldní školu v Lomnici nad Popelkou. Věnovala se také bytové výstavbě v Praze, Liberci a Mladé Boleslavi. 
Také v letošním roce bude HOCHTIEF VSB realizovat radu zajímavých zakázek: čistírny odpadních vod v Klatovech, Litvínově a Mistříně, sklad vyhořelého paliva v Dukovanech, rekultivace skládky v Severním Lomu, zásobení Blatenska vodou, obchodní centrum Globus v Českých Budějovicích, domov důchodců Máj v Českých Budějovicích, přeložka železniční trati v Mladé Boleslavi a bytové domy v Horní Proseči. 
Z pražských staveb je to obchodně administrativní centrum BB Alpha, terminál letiště Cargo ČSA, Technopark Pekařská, bytové domy Habartická, rekonstrukce jižního křídla Thomayerovy nemocnice a rekonstrukce stanice metra Anděl a Staroměstská. 
V roce 2002 získala firma titul „Bezpečný podnik“, první stupeň certifikace ISO EMS 14000 a Národní bezpečnostní úřad jí udělil certifikát pro stupeň utajení „vyhrazené“. 
Za výstavbu sídla Hlavní správy energetické společnosti ČEZ, a.s. v Praze 4 – Michli získal HOCHTIEF VSB ocenění „Stavba roku 2002“. V soutěži Czech 100 Best se umístil na 6. pozici mezi stavebními firmami, Ministerstvo obrany ČR jej zařadilo do databáze firem pro realizaci projektů Programu bezpečnostních investic NATO. Dlouhodobý mezinárodní rating společnosti je Baa, dlouhodobý lokální rating Cz-. 
V roce 2003 proběhne ve firmě druhý závěrečný stupeň certifikace ISO EMS 14000 a také příprava certifikace pro stupeň utajení „tajné“. 
V rámci reorganizace a kontinentálního členění koncernu HOCHTIEF byla HT VSB a.s. zařazena do skupiny Centrální a Východní Evropy, spolu s HOCHTIEF Polsko a HOCHTIEF Rusko.