HOCHTIEF VSB se prezentoval na Setkání starostů Královéhradeckého kraje

26.4.2005

Admin

Dne 19. dubna 2005 se uskutečnilo II. setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje pod záštitou hejtmana kraje Ing. Pavla Bradíka a starosty města Libáň, Jana Šestáka. Místo setkání bylo zvoleno v obci Dětenice okres Jičín na místním zámku, jehož historie sahá do 12 století. Zámek byl restaurován v roce 1998 – 2000 dle původní podoby. 

Toto setkání bylo zaměřeno na samosprávu, integraci do EU, financování a dotace z jednotlivých programů v rámci rozvoje obcí a měst. Program zahrnoval přednášku o rozvoji a strategii kraje, výklad společného regionálního programu (SROP), dále vývoj státní ekonomiky a informace o veřejných financích. Nedílnou součástí byl i výklad judikatury, vztahující se k daným tématům s poukázáním na zkušenosti v tomto oboru. 
Závěrečná diskuse a dotazy přítomných k výše uvedeným tématům byla velmi zajímavá a překročila časový rámec setkání. 

Součástí programu bylo představení hlavních partnerů setkání, kde byla naše firma zastoupena divizí 8, jejíž zástupce Petr Horák ve svém vystoupení seznámil přítomné s historií i současností firmy, jejím postavením na trhu stavebních prací a spoluprací se zástupci jednotlivých obcí při výstavbě zejména ekologických staveb. Celé vystoupení bylo doplněno video prezentací staveb a činností firmy, s komentářem k jednotlivým stavbám. V předsálí byl umístěn firemní stánek s prezentací kde byly zodpovězeny dotazy k problematice výstavby v rámci spolupráce se zástupci obcí.