HOCHTIEF VSB realizuje rekonstrukci Tovární ulice v Českém Krumlově

2.9.2005

Admin

Délka opravované komunikace je 1 261 m. Rekonstrukce je rozdělena do 4 etap. Projekt rekonstrukce vozovky zahrnuje opravu povrchu komunikace současně s výměnou stávající kanalizace, vybudování nové dešťové kanalizace a vodovodu, přeložky inženýrských sítí a především rozšíření stávající vozovky. Pro tento účel je také nutné zajistit nové chráničky na kabely, protože stávající chráničky končí na hranici staré ulice. 

Termín začátku prací 1. etapy se datuje na 30. června 2005. Původní termín výstavby byl stanoven na duben tohoto roku, ale vzhledem k nejasnostem k projektovému zadání se tento termín posunul na již zmíněný červenec. 

V průběhu 1. etapy je na „programu“ demolice stávající komunikace s následnou vybudováním kanalizace a vodovodu, následně pak provede firma Strabag potažení části povrchu vozovky (celkem 343,6 m). 

Plánováno je, že výměna všech sítě bude provedena před přerušením prací v zimním období. Přerušení stavebních prací se předpokládá v období od prosince 2005 až do února 2006. 

Ve 4. etapě projekt zahrnuje i úpravy venkovní zeleně. 
Termín předání stavby je plánován na konec května 2006.