HOCHTIEF VSB přispěl Dětskému fondu OSN – UNICEF

26.1.2005

Admin

Země jihovýchodní Asie a Indonésie byly postiženy na konci roku 2004 sérií silných otřesů země s následnými tsunami. UNICEF byl od počátku v na místě katastrofy, kde hodnotí situaci a zjišťuje nejnutnější potřeby v jednotlivých oblastech pomoci. Stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s. začátkem roku 2005 poukázala finančními prostředky na účet dětského fondu OSN – UNICEF: 11771177/0300, var. symbol: 800 (sbírka je povolena Magistrátem hl. m. Prahy pod čj. MHMP/139267/2004). Stav na účtu k 26. 1. 2005 je 28,6 mil. Kč (z toho dary veřejnosti 23,6 mil. Kč a příspěvek vlády ČR 5 mil. Kč). UNICEF byl založen v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější. Za více než půlstoletí své činnosti pomohl UNICEF ochránit životy stovek milionů dětí, celkem dnes působí ve 167 zemích a oblastech světa. Na závěr jen připomeňme, že zemětřesení dosáhlo síly 8,9 stupňů Richterovy škály. Bylo tak nejsilnějším za posledních 40 let. Jeho epicentrum bylo západně od pobřeží Sumatry. Obrovské vlny, dosahující místy až 5 metrů, doslova spláchly celé vesnice a osídlené oblasti.