HOCHTIEF VSB pomohl Blatensku se zásobením pitnou vodou

29.7.2004

Admin

Dne 27. července 2004 v poledních hodinách bylo v obci Blatná slavnostně předáno do provozu dílo pod názvem Zásobení Blatenska pitnou vodou. Díky němu obyvatelé Blatné a okolních obcí už od poloviny měsíce užívají nového zdroje kvalitní pitné vody, a to z Římovské přehrady na Českobudějovicku. Nový přivaděč v délce 29 km a v hodnotě cca 140 mil. Kč realizovala stavební společnost HOCHTIEF VSB o měsíc dříve, než byl smluvně dohodnutý termín dokončení. Investici vyvolaly povodně ze srpna roku 2002, když poškodily tehdejší zdroje pitné vody, a finančně ji podpořilo ministerstvo zemědělství z programu státní pomoci při obnově a zabezpečování území postiženého mimořádnou událostí. Slavnostního předání díla se za investora, Jihočeský vodárenský svaz účastnili jeho zástupci v čele s ředitelem panem Antonínem Princem; místostarosta Městského úřadu Blatná Josef Hospergr, za generálního dodavatele stavby HOCHTIEF VSB a.s. generální ředitel společnosti, Ing. Václav Matyáš, obchodní ředitel divize 1 pan Petr Průša a ředitel provozu Ing. Zdeněk Šmitmajer. Návazně na dokončení přivaděče počítá Jihočeský vodárenský svaz ještě s realizaci doplňkové stavby vodojemů za 30 mil. Kč, které zajistí pro všechny obce bezproblémové dodávky a dostatečnou rezervu dodávek vody pro případ technologické poruchy.