HOCHTIEF VSB podpořil konferenci Město a voda

6.6.2005

Admin

České Budějovice - 30. května 2005 se v Českých Budějovicích konala konference Město a voda. Záštitu nad akcí jménem jihočeského kraje převzal hejtman RNDr. Jan Zahradník, náměstek primátora Mgr. Juraj Thoma za Magistrát Českých Budějovic a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václav Matyáš. 

Dopolední část byla věnována problematice financování vodní dopravy z evropských zdrojů a splavnosti řek - jejich využití pro dopravu, rekreaci a turistiku. Dále pokračovaly přednášky věnované vodní dopravě a splavnosti řek v ČR. 

Důležitým tématem regionálního významu byly přednášky věnované splavnosti Vltavy a seznámení veřejnosti se samostatným souborem problémů, jež představují vodní stavby v městském prostředí s ohledem na jeho infrastrukturu a přednášky zabývající se protipovodňovými zábranami v souvislosti s fungováním města a dotvářením městského interiéru. 

Cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost (profesionály z oblasti projekčních organizací a státní správy) s danou problematikou a aktivní spolupráce odborných organizací, státních složek a soukromého sektoru při řešení problematiky soužití a využití vodních toků v městských a příměstských aglomeracích.