HOCHTIEF VSB mezi Nejlepšími výročními zprávami ČR

22.11.2004

Admin

Vítěze 11. ročníku soutěže Nejlepší výroční zprávy České republiky vyhlásilo Sdružení Czech Top 100 v podvečer 11. listopadu 2004. Stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s. se této ankety také zúčastnila a obsadila 96. příčku. Objevila se tak mezi konkurenčními společnostmi ve stavebním sektoru. „Špičkové výroční zprávy si zachovávají svoji kvalitu, pozitivním zjištěním však je, že úroveň dosud průměrných výročních zpráv se jim postupně přibližuje,“ zhodnotil výsledky letošního ročníku soutěže Tomáš David, manažer Sdružení CZECH TOP 100. Toto hodnocení potvrzuje i předseda poroty soutěže Nejlepší výroční zprávy ČR František Dostálek, senior partner KPMG ČR, faktem, že v porovnání s minulým ročníkem potvrdilo své postavení v elitní desítce celkem sedm firem. Odbornou mezinárodní porotu již tradičně tvoří finanční analytici, auditoři, grafici, umělecký fotograf a jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci. Předsedou poroty byl stejně jako v předchozích ročnících František Dostálek, senior partner KPMG ČR.Hodnotící kritéria nedoznala oproti minulosti změn a porotci hodnotili výroční zprávy podle 35 ukazatelů. Šlo například o naplnění legislativního rámce daného pro zpracování a vydání výroční zprávy, rozsah, komplexnost a přehlednost údajů poskytujících obraz o společnosti jako celku, zveřejnění údajů nad rámec minimálních legislativních požadavků a uvedení vybraných ekonomických ukazatelů na další období. Kromě toho byla z hlediska samotného zpracování sledována a hodnocena přiměřenost použitého jazyka a stylu, logická struktura a výstavba textu, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí, celkový estetický dojem, kvalita tisku apod.Výroční zprávy musí ze zákona jednou ročně vydávat firmy, jejichž účetní závěrku ověřuje auditor. Zpráva je veřejným dokumentem a většinou vychází v tištěné podobě formou brožury. Obsahuje zejména popis firmy, přehled finančních ukazatelů s komentářem, hlavní události a složení vrcholových orgánů.