HOCHTIEF VSB dokončil rekonstrukci Tovární ulice v Českém Krumlově

6.6.2006

Admin

V průmyslové zóně v Českém Krumlově dokončila akciová společnost HOCHTIEF VSB jako generální dodavatel rekonstrukci Tovární ulice – uvedená komunikace navazuje na kruhovou křižovatku silnice 1/34 odbočující do průmyslové zóny na území města. Investorem projektu je Město Český Krumlov, objem zakázky je cca 57 mil. Kč. Stavbu bylo možné realizovat díky dotaci, kterou Město Český Krumlov získalo prostřednictvím agentury Czechinvest.

Délka opravované komunikace v Tovární ulici je 1261 m. Její rekonstrukce byla rozdělena do čtyř etap, během kterých dostala kompletní nový živičný povrch současně s výměnou stávající kanalizace, došlo k vybudování nové dešťové kanalizace a vodovodu, přeložky inženýrských sítí a především k rozšíření stávající vozovky. Pro tento účel bylo také nutné zajistit nové chráničky na kabely, protože stávající chráničky končí na hranici staré ulice. 

Realizace projektu byla zahájena 30. června loňského roku a termín jejího dokončení byl stanoven na 31. května 2006. S jeho dodržením byly nemalé potíže, protože oproti plánu bylo např. nutné operativně vyměnit krycí desky parovodního kanálu. Postup prací také neočekávaně zkomplikovaly geologické poměry při hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci. Také dlouhá a tuhá zima stavbařům nepřála – přes to všechno se podařilo daný termín dodržet. 

Závěrečná fáze projektu zahrnula i úpravy venkovní zeleně – Český Krumlov a jeho historické centrum jsou na seznamu unikátních památek chráněných UNESCO, a tak generální dodavatel spolu s investorem věnovali patřičnou pozornost konečným úpravám realizace projektu.