HOCHTIEF VSB dokončil nový nástupní Prst „C“ na Letišti Praha Ruzyně před plánovaným termínem

13.7.2005

Admin

29. června 2005 proběhla kolaudace první části Terminálu Sever 2 tzv. Prstu „C“. Je tedy reálné, že bude splněn požadavek investora – České správy letišť a objekt začne sloužit cestujícím na počátku září.

Generálním dodavatelem stavby Prstu C byla společnost HOCHTIEF VSB a. s. divize 8. Objekt byl vybudován podle projektu architektonické kanceláře Nikodem a Partner. Finanční objem zakázky činil přibližně jednu miliardu korun. Jedná se o první fázi, která pomůže zvýšit kapacitu ruzyňského mezinárodního letiště na deset milionů pasažérů ročně ze současných šesti a půl milionu. Otevření druhého terminálu zároveň umožní oddělené odbavování letů do zemí EU a odbavení se bude řídit zjednodušeným režimem. Organizace provozu Prstu C již respektuje podmínky tzv. Schőngenských dohod. Cestující na příletu jsou odděleni od cestujících na odletu. 
Na terminál Sever 2 budou mířit lety z členských států Evropské unie a na terminál Sever 1 linky z ostatních zemí. 

Předání objektu předcházela řada technických prohlídek a provozních zkoušek. Investor kladl důraz na finální kvalitu provedených dodávek a prací a to nejen v architektonicko - stavební části objektu, ale i v části technologické, kde bylo nutné zohledňovat zejména bezpečností předpisy mezinárodního letiště. 

Prst C byl navržen jako třípodlažní objekt nad obdélníkovým půdorysem (cca 222,5m x 35,5m, průměrná výška 16m). 1.PP je na úrovni letištní plochy. 1NP a 2.NP jsou předsazená podlaží. Prst C je přímo napojen na Terminál 2 Sever. Se spojovacím objektem je Prst C propojen rampou na podlaží 1.NP.