HOCHTIEF VSB byl odměněn čestným uznáním Presta jižní Čechy

2.4.2005

Admin

Stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s. se zúčastnila třetího ročníku soutěže Presta jižní Čechy. Do Přesty byly přihlášeny čtyři stavební projekty HOCHTIEF VSB. Divizi 1 reprezentoval projekt Domov důchodců Máj v Českých Budějovicích; Zásobení Blatenska pitnou vodou a Rekonstrukce plaveckého areálu v Táboře. Divize 8 nominovala bytový soubor v Plané nad Lužnicí. 

Celkem bylo přihlášeno 82 stavebních děl ať již ze strany architektů, generálních dodavatelů, anebo investorů. Smyslem přehlídky stavebních projektů byla podpora kvalitní komplexní realizace stavebního díla. Hodnocena byla zásadně stavba jako celek, komplexně - rozumí se manažerská (investorská), projektová či realizační činnost. 

Porota byla složená z odborníků delegovaných zástupců ČSSI, ČKAIT, SPS a ČKA. Dohromady bylo rozděleno 27 cen, z nichž pět byla Cena Presta 2002-2004, 6 stavebních děl získalo speciální cenu a 16 projektů bylo ohodnoceno Čestným uznáním Presta 2002 - 2004. Čestné uznání získal také projekt divize 1: Blatensko, Zásobení Blatenska pitnou vodou. 

Na závěr jen připomeňme, že v prvním ročníku PRESTA Jižní Čechy 1996 – 2000 získala společnost HOCHTIEF VSB a.s. titul PRESTA s projektem: České Budějovice, Dlouhý most v kategorii Dopravní a ostatní inženýrské stavby.