HOCHTIEF VSB - Bezpečný podnik

15.11.2002

Admin

Stavební společnost HOCHTIEF VSB se letos přiřadila k držitelům ocenění „Bezpečný podnik“. Tento titul uděluje již od roku 1996 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

Cílem projektu je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích a napomoci jim tak snáze splnit ustavení české legislativy, vycházející z požadavků směrnic EU. Jednou z podmínek přijetí České republiky za člena EU je přizpůsobení legislativy evropským normám, a to i ve sféře bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Ve státech Evropské unie firmy s označením „Bezpečný podnik“ přednostně získávají zakázky před rizikovými podniky.

Garantem tuzemského projektu „Bezpečný podnik“ je Český úřad bezpečnosti práce. Ten eviduje za rok 2001 celkem 93 280 pracovních úrazů, z nich bylo 231 smrtelných. Tím více vynikají firmy, které se oceněním „Bezpečný podnik“ mohou pyšnit. Vedle společnosti HOCHTIEF VSB a.s. jimi letos jsou ŽS Brno, ČEZ, Nová huť Ostrava, Daewoo Avia Praha, Biocel Paskov, Masný průmysl Krásno, Euromont Group Litvínov a Vodovody a kanalizace jižní Čechy. 

Od přihlášení se HOCHTIEF VSB a.s. do programu Bezpečný podnik uplynulo pouhých pět měsíců. „Svědčí to o skutečnosti, že společnost měla vypracován efektivní systém bezpečnosti práce, i o podpoře tohoto programu všemi našimi zaměstnanci,“ říká JUDr. Stanislav Diviš z HOCHTIEF VSB a.s. V souvislosti s účastí v programu „Bezpečný podnik“ byl zpracován vnitřní audit společnosti HOCHTIEF VSB a.s. Institutem bezpečnosti práce České Budějovice, který následně přezkoumal IBP Praha. „Získáním ocenění Bezpečný podnik úsilí HOCHTIEF VSB a.s. v oblasti bezpečnosti práce nekončí. Naopak, je vždy těžší získané postavení uhájit. Každý rok bude probíhat vnitřní audit a za tři roky bude společnost titul Bezpečný podnik obhajovat. Investoři, odběratelé, kontrolní orgány a všichni konkurenti nás budou posuzovat v oblasti bezpečnosti práce přísnějším metrem a je na každém z nás, aby v každodenní práci prokázal, že společnosti toto ocenění právem náleží,“ dodává JUDr. Stanislav Diviš. HOCHTIEF VSB a.s. patří k největším stavebním firmám v České republice. Je součástí skupiny HOCHTIEF, největší německé stavební společnosti a jedné z předních v Evropě. V posledních letech realizovala např. I. a II. výrobní blok Jaderné elektrárny Temelín, administrativní budovu Hlavní správy ČEZ (Stavba roku 2002), administrativní budovu Hadovka, Parking C letiště Praha – Ruzyně, Zábavní centrum a parking Černý Most či Regionální centrum T-Mobile Hradec Králové