HOCHTIEF VSB A.S. NA NÁRODNÍM SNĚMU REGIONŮ

24.6.2003

Admin

Ve dnech 3. – 5. června 2003 se konal v jednom z nejkrásnějších měst České republiky – Kroměříži - druhý ročník Národního sněmu regionů. Zúčastnila se ho celá řada zástupců samospráv z celého území státu, ale i několik zahraničních hostů, z nichž k nejvýznamnějším patřili vyslanec Rakouské republiky, pan Viktor Andreas Schneider, rada Velvyslanectví Ruské federace, pan Genadij Askaldovič, generální konzul Velvyslanectví Polské republiky, pan Andrzej Kaczerowski a první rada velvyslanectví Francouzské republiky, pan Charles Malinas. HOCHTIEF VSB a.s. reprezentoval Ing.Vilém Tvrdík, ředitel strategického marketingu a Mgr.Bohumil Meixner, obchodní ředitel Interma a.s. Naše společnost byla také jedním ze sponzorů celé akce. 

Nosnou linií všech projevů byla aktuální otázka vstupu České republiky do Evropské unie a změn, které z této problematiky vyplývají. Přednášejícími byli poslanci Parlamentu ČR, zastupitelé krajů i představitelé vedení ministerstev. 
O úloze a postavení Ministerstva pro místní rozvoj hovořila Mgr. Ivana Hanačíková, náměstkyně ministra. Tajemník Magistrátu města Brna, ing. Pavel Loutocký, se zabýval úkoly, před kterými stojí rada města Brna v období vstupu do Evropské unie. Vstup do EU a s tím spojené legislativní změny ve vztahu ke krajům byly tématem projevů poslanců parlamentu ČR JUDr Zdeňka Koudelky a Ing. Veroniky Nedvědové. Přednáška Doc. Ing. arch. Jiřího Löwa CSc, zastupitele Jihomoravského kraje se týkala regionálního rozvoje a spolupráce mezi regiony. Velmi zajímavé vystoupení Ing. Milana Deutsche na téma „Nástroje a principy public relations“ vyvolalo mimořádný zájem o kontakty zastupitelů obcí s přednášejícím. Ministerstvo školství skvěle reprezentovala Ústřední školní inspektorka Ing.Marie Kalábová, jejíž projev vzbudil zasloužený ohlas. Za Ministerstvo životního prostředí vystoupil ředitel odboru integračního financování Ing. Tomáš Oliva. Ministerstvo zahraničí zastupoval JUDr. Ivan Jančárek, ředitel odboru koordinace vztahů s Evropskou unií. Z Ministerstva zemědělství se zúčastnili vrchní ředitel Ing. Zdeněk Růžička a ředitel odboru Ing. Jiří Hladík. 
Sněm regionů přijela pozdravit i prezidentka Italské asociace radnic evropských měst a regionů Evropy (AICCRE), paní Maria Teresa Coppo. 
Na závěr se konala prezentace historických sídel a významných měst, mezi kterými zcela mimořádným způsobem vynikli reprezentanti města Telče.