HOCHTIEF CZ předal investorovi přeložku silnice II/163 ve Vyšším Brodě

1.6.2007

Admin

Dokončenou přeložku silnice II/163 ve středu 31. května slavnostně předal Jihočeskému kraji, investorovi uvedeného projektu, její dodavatel, akciová společnost HOCHTIEF CZ, resp. její divize Dopravní stavby.

Vzhledem k tomu, že původní silnice měla v jednom úseku dva protisměrné oblouky nedostatečných poloměrů, došlo tu v minulosti k několika závažným dopravním nehodám. Stavební uspořádání i silnice samotná byly ve velmi špatném stavu, a tak se investor rozhodl pro provedení přeložky, která situaci napraví. 

Stavba byla realizována většinou s vyloučením silničního provozu, který v té době vedl po provizorních objížďkových trasách. V listopadu loňského roku byla dokončena 1. etapa výstavby - komunikaci bez obrusné vrstvy převzal investor do předčasného užívání. Letos na jaře pak HOCHTIEF CZ stavbu kompletně dokončil a předal ji včetně doprovodných stavebních objektů. 

Nová část komunikace je dlouhá 0,62 kilometru a její trasa vede 375 metrů v zářezu (největší hloubka zářezu činila 5,14 metru). Pro přeložku bylo nutné vybudovat násep, vysoký 4,5 metru a dlouhý 245 metrů. Po jeho okrajích jsou osazena ocelová svodidla, která vymezují celou vozovku širokou 7,5 metru včetně krajnic. Silnice má dva třímetrové jízdní pruhy. 

Konstrukci vozovky tvoří z 18 cm štěrkodrti, 18 cm vibrovaného štěrku, infiltrační postřik, spojovací postřik, 6 cm velmi hrubého asfaltového betonu a 4 cm asfaltového mastixového koberce. Nová část silnice ve Vyšším Brodě tak plně odpovídá vysokým nárokům na moderní evropské dopravní komunikace. 

Stavba byla spolufinancována Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu.