HOCHTIEF CZ pomáhá lidem s epilepsií

31.8.2007

Admin

Málokdy si uvědomíme, že je kolem nás mnoho těch, kteří jsou postiženi různými nemocemi a kteří potřebují pomoc od nás – zdravých. Jednou takovou skupinou jsou lidé trpící epilepsií. Někteří z nich se sdružují v občanském sdružení Společnost "E", která se snaží měnit pohled lidí na uvedené onemocnění a zlepšit postavení a roli pacientů ve společnosti. Předsudky a mýty o nemoci leckdy brání zařazení nemocných lidí do společnosti. Akciová společnost HOCHTIEF CZ se rozhodla podat pomocnou ruku prostřednictvím finanční podpory. Jako silná společnost si uvědomuje svoji odpovědnost za budoucnost prostředí, ve kterém se pohybuje a podniká.

 

"Epilepsie je nemoc, jejíž příčina je v mozku," říká Alena Stuchlíková, předsedkyně Společnosti "E". "Onemocnění se vyznačuje opakovanými záchvaty bezvědomí nebo změněného vědomí, křečí nebo chování, obvykle doprovázené změnou mozkové elektrické aktivity. Epilepsie tedy nemají nic společného s duševními chorobami, přesto člověk s epilepsií nemůže vždy dělat to, co by chtěl." 

Epilepsií trpí v ČR přibližně 1 % populace. Nemoc je léčena antiepileptiky, v některých případech, kdy lze přesně určit epileptické ložisko a farmakologická léčba je neúčinná, přichází v úvahu chirurgická léčba prováděná ve specializovaných centrech, jichž je v ČR několik. Terapie je dlouhodobá a musí být striktně dodržována. Prognóza je závislá na vážnosti onemocnění, pravděpodobnost vyléčení je 70 %, třetina pacientů je ale na léčbu rezistentní (je vůči ní odolná). 

"Občanské sdružení Společnost "E" pomáhá lidem s epilepsií a jejich rodinám zlepšovat kvalitu života už od roku 1990. V současné době má sdružení 970 členů," uvádí Alena Stuchlíková. "Ve srovnání s jinými sdruženími zaměřujícími se na podobnou činnost v Evropě je to vysoké číslo, protože lidé se s touto nemocí nechtějí ztotožňovat a tají to ve svém okolí. V začátcích činnosti se sdružení zaměřilo především na informační, ediční a vzdělávací činnost. V současné době vydáváme pro své členy i pro pracovníky dalších sdružení informační měsíčník Aura, který je seznamuje zejména se zajímavými údaji o onemocnění, jeho léčbě a uplatnění pacientů ve zdravé společnosti." Měsíčník mají k dispozici také lékaři odborných a dalších ordinací. 

"Aura nabízí kontakty na poradny, novinky o léčbě epilepsie, informace o činnosti sdružení. Nabízíme tuzemské i zahraniční letní pobyty pro rodiny i dětské letní tábory, na kterých je vždy lékař. Pořádáme plavání, rehabilitační cvičení za asistence lékaře. Nabízíme také poradenství lékaře, psychologa, právníka. Nemocní s těžší formou epilepsie potřebují asistenta pro doprovod do zaměstnání či do školy. Každý rok proto pořádáme rekvalifikační kurz pro pečovatele o lidi s epilepsií, na který jsme získali akreditaci MŠMT ČR, absolventům vydáváme osvědčení. Zpracováváme výzkumy a dotazníková šetření. V roce 2006 jsme zpracovali výzkum, kterým jsme se snažili zjistit současné problémy lidí s epilepsií, těžiště jejich problémů a kdo tyto problémy způsobuje. Následně zaměříme činnost tak, aby dané problémy řešila." 

Pokud by vás zajímalo více informací o epilepsii, nebo o činnosti Společnosti "E", dozvíte se je na www.epilepsie.ecn.cz a na adrese Liškova 3, Praha 4, tel./fax 241722136, e-mail: cea@volny.cz.