HOCHTIEF CZ plní dětské sny

4.4.2007

Admin

Akciová společnost HOCHTIEF CZ dnešním dnem zahájila akci určenou dětským domovům a stacionářům z celé České republiky. Oslovila téměř 250 uvedených subjektů a nabídla jim účast v soutěži, během které budou děti zasílat nakreslené nebo namalované obrázky na téma "Můj vysněný dům". Připojí k nim i své komentáře, proč obrázek nakreslily právě tak.

Po uzávěrce soutěže 20. června zasedne odborná porota, složená ze zástupců společnosti HOCHTIEF CZ a představitelů kulturního života. Vybere patnáct nejlepších výtvarných děl, jejichž autoři si pak budou moci vybrat jeden z nabízených celodenních programů, které pro ně HOCHTIEF CZ připraví. Tím se naplní poslání a název celého projektu s názvem Můj vysněný den. Akce je jednou z těch, kterými akciová společnost podporuje projekty ze sociální a humanitární oblasti. 

Proč právě děti? Jsou budoucností tohoto světa a pro ně staví akciová společnost HOCHTIEF CZ školy a školky, v budoucny i byty, pracoviště a objekty, kde budou trávit svůj volný čas. A proč z dětských domovů? Protože všechny děti mají právo snít své sny a představovat si, jak by měl vypadat den, který by chtěly strávit podle svého přání. A dětské sny by se měly plnit. 

Kritéria obrázků: 
• Formát A4.
• Nakreslený nebo namalovaný bez dalšího omezení, musí být na čtvrtce. 
• Téma "můj vysněný dům". 
• Musí obsahovat z druhé strany, nebo na samostatném listu - jméno autora, jeho věk, název Dětského domova nebo stacionáře a jejich adresu. 
• Z druhé strany, nebo na samostatném listu komentář autora, proč obrázek nakreslil nebo namaloval právě uvedeným způsobem. 
• Počet výkresů od jednoho účastníka není omezen. 
• Na obálku uvedou děti heslo: Můj vysněný dům, obálky budou zasílat na adresu Galerie U Anděla na Bělidle, Na Bělidle 31, 150 00 Praha 5.