HOCHTIEF CZ již popáté vyhlášen bezpečným podnikem

Osvědčení „Bezpečný podnik“ dnes převzali z rukou Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové – Tominové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna zástupci společnosti HOCHTIEF CZ. Společnost tak znovu prokázala, že bezpečnost práce patří mezi nejbedlivěji sledované oblasti v životě firmy.

„Opakované udělení osvědčení Bezpečný podnik nás velmi těší. Potvrzuje totiž důsledné dodržování pravidel BOZP v naší společnosti. Tento přístup nám dlouhodobě umožňuje držet úrazovost mezi našimi zaměstnanci hluboko pod celorepublikovým průměrem úrazovosti ve stavebnictví,“ okomentoval dnešní udělení osvědčení personální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Miroslav Kos.  

Společnost HOCHTIEF CZ letos získala osvědčení „Bezpečný podnik“ již popáté v řadě. Osvědčení získala poprvé v roce 2002 a zařadila se tak mezi první stavební společnosti v ČR, které jej získaly.

Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik“ uděluje společnostem Státní úřad inspekce práce za bezchybně fungující a průhledný systém řízení BOZP. Ocenění se uděluje na období tří let a obnovuje se po úspěšném absolvování recertifikačního auditu. Během uvedeného tříletého období musí společnost navíc provádět každoroční komplexní vnitřní audity a projít případnými namátkovými kontrolami.