HOCHTIEF CZ a. s. realizuje projekt „HOCHTIEF je naše budoucnost“

25.7.2013

Admin

V období květen 2013 – říjen 2014 realizuje HOCHTIEF CZ a. s. projekt „HOCHTIEF je naše budoucnost“

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit vzdělávání mimopražských zaměstnanců společnosti. Důvodem k realizaci projektu je potřeba na zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců a v konečném důsledku posílení konkurenceschopnosti firmy.

Klíčové aktivity projektu

1. Vzdělávání pro zpracování nabídek a řízení staveb

Zaměření na oblasti:

Projektové řízení stavby;
Ekonomika stavby;
Zpracování nabídek (zahrnuje také zlepšení spolupráce přípravy staveb s výrobní oblastí);
Smluvní zajištění staveb.

2. Rozvoj dělnických profesí - zvýšení kvalifikace

Zaměření na zvýšení kvalifikace vybraných zaměstnanců v dělnických profesích:

Obsluha motorových vozíků;
Lešenář;
Obsluha zdvihacích zařízení;
Obsluha tlakových nádob;
Jeřábník;
Vazač;
Záchytné prostředky;
Svařování plastů;
Svařování kovů;
Svařování kovů – pokročilý;
Strojník;
Práce na železničních mostech a tunelech;
Práce na železničním spodku a svršku.

3. Posílení schopnosti firmy rozvíjet se vlastními kapacitami - zavedení mentoringu

Naším cílem je vytvořit nástroje, které nám pomohou zavést principy mentoringu na jednotlivých divizích.

Do vzdělávání budou zapojeni i zaměstnanci ve věku 50+.

4. Rovné příležitosti žen a mužů

Cílem této aktivity je podpořit a dále rozvíjet principy rovných příležitostí ve společnosti.