HOCHTIEF AG oznámil velký nárůst čistého zisku v roce 2016 a očekává další růst

 • Nominální čistý zisk vystoupal na 321 mil. eur (+54 %)
  Provozní čistý zisk se zvýšil na 361 mil. eur, meziročně +37 %

 • Marže provozního zisku před zdaněním (PBT) ve výši 3,4 %, meziročně +60 bps

 • Výnos na akcii (EPS) meziročně +60 %

 • Čisté cash flow z provozních činností ve výši 1,2 mld. eur

 • Ke kladnému cash flow značně přispěly všechny divize

 • Vynikající peněžní zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) 106 %

 • Čistá hotovost ve výši 704 mil. eur

 • Čistá hotovost očištěná od čistých investic, dividend a zpětných odkupů akcií ve výši 1,7 mld. eur

 • Zásoba práce se meziročně zvýšila o 20 % na 43,1 mld. eur

 • Zásoba práce je na nejvyšší úrovni za poslední 4 roky

 • Nová zakázka ve výši 24,8 mld. eur, meziročně +15 %

 • Pokračuje pozitivní trend ve vývoji tržeb: 4. čtvrtletí – meziroční nárůst tržeb o 9 %

 • Navrhované zvýšení dividend o 30 % na 2,60 euro za akcii

 • Plán roku 2017: Provozní čistý zisk ve výši 410–450 mil. eur
  (meziročně +13 % až 25 %)

„Vyšší úrovně zisku se dosáhlo díky lepšímu výkonu na projektech a nižším finančním nákladům a odráží se i ve vyšších ziskových maržích,“ řekl generální ředitel Marcelino Fernández Verdes.  To vedlo k tomu, že se marže provozního zisku před zdaněním (PBT) ve skupině zvýšila z 2,8 % v roce 2015 na loňských 3,4 %. K tomuto nárůstu přispěly všechny tři divize: Americas, Asia Pacific a Europe.

Výnosy ve výši téměř 20 mld. eur byly v roce 2016 mírně nižší (-5,6 %) v porovnání s rokem předchozím, ale trend je pozitivní. V posledních třech měsících roku 2016 se zvýšily tržby o téměř  10 % v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2015.

Nová zakázka byla meziročně vyšší o 15 %, a to na hodnotě  téměř 25 mld. eur, a udrželi jsme i svůj ukázněný přístup k risk managementu. Zajištěnost práce ke konci roku na úrovni 43,1 mld. eur je nejvyšší od roku 2012 a o 20 % přesahuje číslo z prosince roku 2015.

V minulém roce provozní jednotky HOCHTIEF významně zvýšily svůj výkon generující hotovostní prostředky. Čisté cash flow z provozních činností vzrostlo na 1,2 mld. eur. Díky tomu, že má skupina solidní rozvahu, bylo možné využít příležitostí k růstu prostřednictvím převzetí dvou australských společností UGL a Sedgman, které byly akvizicemi CIMIC. UGL je předním poskytovatelem komplexních technických služeb a údržby zejména v segmentu železnic, dopravy a komunikačních systémů, obrany a petrochemickém, plynovém, energetickém a vodohospodářském průmyslu a nakládání se zdroji. Sedgman je specialistou na zpracování nerostných surovin.

I po těchto akvizicích si HOCHTIEF stále udržel svou silnou čistou hotovostní pozici, a to se 704 mil. eur na konci roku. Pokud dojde k očištění od téměř 1 mld. eur, která představuje čisté investice, zpětné odkupy akcií a výplaty dividend v průběhu roku, dostane se čistá hotovost na úroveň 1,7 mld. eur.

HOCHTIEF identifikoval relevantní projekty, které se dostanou na trh v Severní Americe, Asii a Tichomoří a Evropě v roce 2017, o celkové hodnotě 150 mld. eur, a dalších 350 mld. eur v roce 2018 a letech následujících. Dále díky službám, které tvoří asi 10 % zajištěných zakázek, má HOCHTIEF vyváženější rizikový profil.

V důsledku slibného výhledu skupiny očekává HOCHTIEF v roce 2017 růst tržeb o více než 10 % a má za cíl dosáhnout provozního čistého zisku v rozpětí 410–450 mil. eur. To představuje 13–25% nárůst oproti roku 2016, přičemž na tomto dalším zlepšení výkonu skupiny se budou podílet všechny divize.

HOCHTIEF navrhne dividendy za rok 2016 ve výši 2,60 euro za akcii, což je nárůst o 60 centů neboli 30 % na akcii (v roce 2015 2,00 euro za akcii).