Heřmanův Městec - slavnostní předání produktovodu

24.5.2010

Admin

Sdružení Heřmanův Městec – zástupci společností HOCHTIEF CZ a VAE CONTROLS dne 24.5.2010 za přítomnosti představitelů investora stavby Správy státních hmotných rezerv a provozovatele objektu společnosti Union Consulting slavnostně předali rekonstruovaný produktovod Vrbice II. Rekonstrukce rozšířila a modernizovala produktovod mezi zásobníky pohonných hmot Vrbice I a Vrbice II, které se nacházejí nedaleko Heřmanova Městce.

 

Slavnostní přestřižení pásky uvedlo do provozu novou - téměř 2,5 kilometru dlouhou - produktovodní trasu složenou ze čtyř potrubních větví (DN 200, PN 40) pro dopravu pohonných hmot mezi sklady Vrbice I a Vrbice II. Souběžně s produktovodem je uložena potřebná kabeláž včetně optického kabelu. 
Zajímavostí je, že nový produktovod je proti korozi chráněn pasivně extrudovanou PE izolací a zároveň aktivně díky katodické protikorozní ochraně. V průběhu realizace byla ověřena stabilita potrubí prostřednictvím strestestu a napěťové zkoušky. Veškeré potrubní součásti (armatury, příruby atd.) byly navrženy ve stejné tlakové třídě jako potrubí, tedy PN40. Nejvyšší pracovní přetlak v potrubí bude dosahovat hodnoty 2,0 MPa, což je přesně polovina hodnoty jmenovitého tlaku všech technologických zařízení produktovou, čímž je zajištěna naprostá bezpečnost celého díla.
Systém řízení technologického procesu produktovodu je prováděn z centrálního dispečinku v lokalitě Vrbice II. Nový produktovod je rovněž vybaven podstanicemi pro každý uzavíratelný úsek, tvořený armaturními šachtami s přenosem hodnot tlaku a teploty.
Rekonstrukce a výstavba produktovou Vrbice II je projektem, který byl financován Správou státních hmotných rezerv ze státního rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků určených pro tento projekt přesáhl částku 100 miliónů Kč.