Frýdek Místek bude soudit v novém

2.6.2006

Admin

Budova Okresního soudu ve Frýdku-Místku byla postavena v devadesátých letech minulého století. Její prostory ale již neodpovídají potřebám náročného provozu – není dostatek jednacích místností, scházejí kanceláře pro odborně administrativní zaměstnance a prakticky všichni soudci sedí v kancelářích po dvou.

Generálním dodavatelem rekonstrukce stávající budovy a přístavby nových prostor se stal HOCHTIEF VSB, divize 8, provoz Ostrava. Výstavba začala 12. května letošního roku a bude dokončena do 1. června 2007. Celková výše investice je přes 69 mil. Kč. 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla při původní realizaci budova soudu asi o dvacet procent kancelářských ploch zmenšena. To se nejvíce dotklo ploch pro spisovny, které se staly naprosto nedostačujícími - nedostatek se proto musel řešit pronájmem potřebných ploch mimo vlastní objekt. Vzhledem k rozšíření náplně práce soudu a s tím souvisejícím nárůstem počtu pracovníků se časem stal akutní i nedostatek kanceláří. 

Cílem stavby je úprava stávající soudní budovy a přístavba samostatného křídla s prostorami, které soudu výrazně chybějí. Jde o spisovny, jednací síně a kanceláře soudců. Soudu také citelně chybí samostatná dražební síň se skladovým zázemím pro pořádání aukcí a dražeb. 

Vzhledem k bezpečnostním požadavkům je zvažováno, že kanceláře soudců budou umístěny samostatně – bez přístupu veřejnosti. Soudcům bude umožněn samostatný přístup alespoň do části jednacích síní. 

Vzhledem k rozrůstající se potřebě informačních technologií je ve stávajícím objektu nutno umístit řádné prostory pro server a jeho příslušenství, chybějící vyšší podatelnu a vyřešit úpravu nástupního schodiště, kde v zimních měsících namrzají schody a dlažba. 

Urbanistické řešení vychází ze zpracované studie z roku 2000. Pro přístavbu je využita plocha při západním okraji pozemku. Propojení se stávajícím objektem je navrženo spojovacími krčky. Výstavbou nového křídla bude vytvořen obslužný a manipulační dvůr, kde bude prostor pro parkování osobních automobilů. Architektonicky má přístavba jednoduchý tvar hranolu, objekt přístavby je navržen jako třípodlažní monoblok. 

V maximální míře bude respektována stávající vzrostlá zeleň, která je již tradiční součástí vzhledu areálu budovy okresního soudu. Během výstavby se počítá také s úpravou stávajícího parkoviště na severní straně pozemku a zřízení parkovacích míst pro veřejnost na ploše před budovou. Parkoviště pro zaměstnance bude doplněno o přístřešky na kola.