Fotbalový stadion SK Slavia Praha se začíná rýsovat

14.3.2007

Admin

Stavba multifunkčního fotbalového stadionu SK Slavia Praha v Edenu byla zahájena v polovině září loňského roku převzetím staveniště generálním dodavatelem, akciovou společností HOCHTIEF CZ. Společně s investorem projektu, společností E-SIDE PROPERTY Limited, se 16. října 2006 uskutečnilo slavnostní poklepání na základní kámen, které předznamenalo zahájení zemních prací. Hrubá stavba bude dokončena letos v září, předání dokončené stavby je plánováno na jaro 2008.

 

Nejdříve musely být vybudovány základy stadionu, které mají celkem 603 piloty, z toho 443 kusů ponese železobetonovou prefabrikovanou konstrukci tribun a 160 monolitickou konstrukci stadionu. Stavba základů byla zahájena v listopadu loňského roku a v současné době jsou již téměř všechny dokončeny, včetně zhotovení železobetonových prahů. Piloty dosahují délky až 19 metrů a jejich jakost je prověřována ultrazvukovou a akustickou odrazovou metodou. Díky tomu je možné přesně stanovit kvalitu a uložení betonu. 

V lednu začaly přípravné práce před montáží železobetonových prefabrikovaných konstrukcí stadionu, která bude trvat do konce června. V současné době pokračuje montáž parteků (stropních panelů) a tribunových nosníků v 1. podzemním podlaží u východní a jižní tribuny. V severní části arény probíhají výkopové práce. 

V nejbližší době bude zahájena příprava na položení kanalizace pod základovou desku, na dodávku a montáž izolace spodní stavby, na montáž železobetonové monolitické části stadionu v předpokládaném objemu 6 500 m³ (objem zahrnuje sloupy, stěny, stropy, trámy, schodiště, základy a opěrné zdi tribun). Generální dodavatel se také připravuje na zahájení dodávky a montáže ocelové konstrukce střechy nad tribunami v předpokládané hmotnosti 1300 tun. 

Další údaje o stavbě: 
- První instalovaný sloup, který je v severovýchodní části stadionu, je 3 metry vysoký a váží 2 tuny. 
- Na pilotové založení bylo dosud použito přibližně 4.400 m3 betonu. 
- Délka pilot se pohybuje od 3 do 19 metrů. 
- Souhrnná délka všech pilot v areálu je 6,82 km. 
- Vodorovná izolace proti vlhkosti na podkladní beton bude mít rozlohu cca 6 000 m². 
- Vodorovná izolace proti vlhkosti na zhutněnou pláň se štěrkopískovým podsypem bude v rozsahu cca 6 000 m2. 
- Svislá izolace proti vlhkosti bude mít cca 3 100 m2.