Fauna a flóra si oddychnou

25.11.2006

Admin

Pro obec Náměšť na Hané staví divize Morava od září kanalizaci, která řeší odvod splaškové i dešťové vody z intravilánu obce. Projekt bude dokončen do listopadu příštího roku.

Současná kanalizace není technicky ani morálně vyhovující – pravidelně dochází ke kontaminaci spodních vod splašky, protože odvodní stoky nejsou vodotěsné a jsou dokonce částečně rozpadlé. V místních šachtách, které jsou řešené jako stoky, chybějí hygienické klapky. Výpary z odpadních vod proto pachově i hygienicky zamořují okolní obce. 

Bylo tedy nutné radikálně vyřešit nepříznivou situaci stavbou nové kanalizace. Projekt obsahuje šestnáct stavebních objektů a dva provozní soubory, které odpadní a splaškovou vodu nejen odvedou, ale i vyčistí. Výsledný produkt už nebude negativně ovlivňovat místní faunu a flóru v povrchových vodách a nebude zasahovat ani do spodních vod.