Dozorové audity potvrdily oprávněno držení certifikátů

13.6.2005

Admin

Souběžně s druhým stupněm certifikačního auditu OHSAS 18001:1999 probíhaly ve stavební společnosti HOCHTIEF VSB také dozorové audity systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. 

Tyto audity měly za cíl potvrdit oprávněnost držení certifikátů pro zmíněné systémy a jejich rozšíření o další činnost naší společnosti – výrobu rozvaděčů elektro, kterou vykonává divize 6 v Plané nad Lužnicí. 

Auditoři z recertifikačního orgánu STAVCERT Praha při hodnocení dozorových auditů kladně hodnotili, že v rámci HOCHTIEF VSB skutečně dochází ke zlepšování ve všech auditovaných oblastech a zejména ocenili vstřícnost a komunikativnost všech pracovníků, se kterými se setkali