Demontáž 130 tunové lávky v Českých Budějovicích

30.9.2004

Admin

Na sklonku srpna došlo v jihočeské metropoli k demontáři lávky pro pěší. Celou akci včetně rozebrání kontrukce nad frekventovanou mezinárodní komunikací E55 bylo nutné uskutečnit v limitujícím čase – 10 hodin. Projekt zajišťoval HOCHTIEF VSB a.s. divize 9 o.z. provoz netechnologické dopravy a mobilních jeřábů. Pracovníci zajistili přepravu a osazení provizorního pilíře ve středu vozovky, zabezpečili postupnou demontáž konstrukce s využitím jeřábu o nosnosti 100 tun a speciálního podvalníku Goldhoffer. Celá demontáž začala v podvečerních hodinách a skončila ještě o hodinu dříve než se plánovalo – tj. v 6 hodin. Proto si veškeré práce vyžadovaly stoprocentrní součinnost všech zúčastněných firem. Celá lávka byla rozdělena na čtyři díly, z nichž každý vážil přes 35 tun. Vše bylo speciálními dopravními prostředky převezeno do úpravny. Po rozšíření dílů lávky budou namontovány v další etapě na původní místo a stanou se součástí nové moderní cyklostesky Stromovka.