Další část zemních prací na projektu Severní Lom je zahájena

9.3.2006

Admin

Dodavatelem pro zemní práce a přístupové komunikace k nově vytvořenému úložnému prostoru pro energosádrovec (EGS) se stala akciová společnost HOCHTIEF VSB, divize Dopravní stavby, provoz Miroslava Ševčíka pod vedením stavbyvedoucího Martina Langa. Generálním dodavatelem projektu je přitom HOCHTIEF VSB, divize 1.

Jde celkem o dvě etapy výstavby – úložný prostor pro EGS a výstavbu komunikace k úložnému prostoru. Celková výše investice akciové společnosti ČEZ se pohybuje na úrovni cca 15 mil. Kč. 

Práce na úložišti byly zahájeny 24. února a budou pokračovat až do června letošního roku. Projekt je objemem zemních prací velice rozsáhlý - bude vytěženo a převezeno cca 340 000 m3 materiálu. Před zahájením vlastních prací byl podrobně zpracován harmonogram, který zohledňuje i riziko nepříznivého počasí. Stroje podávají výkony podle předpokladů, a to ve výši okolo 4 000 – 5 000 m3 denně. Stavbaři by byli rádi, kdyby mohli termín dokončení úložného prostoru zkrátit o měsíc oproti smlouvě o dílo, tzn. do 31. května 2006. 

Pro práci je nasazena vlastní mechanizace: 3 pásové bagry a 12 terénních automobilů Tatra. A protože počasí bylo příznivé, mohli si stavbaři půjčit od firmy DTS Vrbenský těžký dozer CAT 10 - jeden z největších dozerů v ČR. Mají s ním již své dobré zkušenosti, protože stejný stroj použili na projektu Krásný les. Dozer má výkon v těžbě a hrnutí do 250 m 1500 m3- 2000 m3 denně. 

Druhá etapa výstavby - komunikace k úložnému prostoru bude navazovat na první etapu v průběhu letošního září. 

Stavbaři pracují nepřetržitě, včetně sobot a nedělí. Vzhledem k vysokým výkonům bylo zapotřebí zajistit kvalitní skupinu strojníků pod vedením mistra Jána Lisíka a střídajících mistrů ze střediska 211 Josefa Jirků a Michala Dvořáka. Všem je třeba poděkovat za příkladný přístup k zadaným úkolům.