Ceny Petra Parléře jsou rozdány

1.2.2006

Admin

V prostorách Valdštejnského paláce v Praze byly 25. ledna vyhlášeny výsledky 3. ročníku Ceny Petra Parléře, architektonické soutěže o originální řešení veřejných prostranství. Jde o akci, kterou HOCHTIEF VSB podporuje, protože se chce podílet na budoucí podobě českých měst.

Dvě z udělených cen předal úspěšným autorům studií předseda představenstva a generální ředitel HOCHTIEF VSB Ing. Tomáš Bílek. "Cítíme odpovědnost za prostor, ve kterém žijeme a který utváříme také svou stavební činností. Myšlenky, které vedly ke vzniku soutěže, jsou nám blízké. Je nám ctí podpořit projekt, který dává našim městům šanci pozdvihnout úroveň svých veřejných prostranství," řekl Tomáš Bílek. 

Architektonickou soutěž vyhlašuje každoročně se souhlasem České komory architektů Společnost Petra Parléře, která je obecně prospěšnou společností systematicky podporující humanizaci měst a obcí, rozvoj architektury a péči o životní prostředí. 
Vyhlašovatelé soutěže vyzvali na jaře roku 2005 česká města, aby předložila své náměty na úpravu veřejných prostranství a budov ve veřejné správě, které by se podle jejich uvážení mohly stát předmětem architektonické soutěže. Bylo osloveno 202 měst, do soutěže se jich přihlásilo 39, z toho 12 se stalo předmětem soutěže. Šlo o Bílovec, Bohumín, Čerčany, Jičín, Kadaň, Lanškroun, Mimoň, Nová Paka, Prostějov, Šumperk, Varnsdorf, Vimperk. 

Architektonická soutěž přinesla celkem 14 studií, z nichž Hodnotitelská rada ocenila čtyři dílčí cenou. Hlavní cena Petra Parléře nebyla udělena. O dílčí ceny se podělily dvě studie řešící téma zadané Novou Pakou. Na první se podíleli loňští držitelé Ceny Petra Parléře Vladimír Vašut a Viktor Vlach a na druhé pak Milan Balúsek a Matěj Parma. Další dílčí cenu získali Lukáš Bargel a Václav Čihák za návrh úpravy náměstí Edmunda Husserla v Prostějově. Poslední čtvrtou cenu získala Lenka Křemenová a David Maštálka za rekonstrukci kulturního domu města Čerčan a jeho okolí. 

Všechny architektonické studie, ať již oceněné nebo neoceněné, budou předány městům zdarma k dalšímu využití. 

Čtvrtý ročník soutěže, s jehož vyhlášením se počítá letos v březnu, přinese podle místopředsedy Správní rady Petra Parléře Allana Gintela řadu inovací. Tou největší bude „velké téma“, které Hodnotitelská rada vybere ze zaslaných námětů měst, aby se stalo předmětem dílčí samostatné kreativní soutěže s cílem získat pro ni větší množství architektů. Výsledky pak budou publikovány v regionálním tisku s výzvou, aby občané hlasovali pro nejlepší řešení. Vítěze pak určí hlasování zastupitelstva na základě stanoviska Hodnotitelské rady.