Byty v Praze 8 - Bohnicích čekají na své nové majitele

23.1.2006

Admin

Výstavbu nového pětipodlažního bytového domu zahájila v prosinci 2004 divize 8. V současné době je stavba dokončena – od února letošního roku již budou byty připraveny pro své nové majitele.

Nový bytový dům nahradil jednopodlažní pavilony jeslí, které se již delší dobu nevyužívaly – počet dětí, které by do nich chodily, se stále snižoval. Demografická křivka v posledních letech klesá a to se pak projevuje i na využití stávajících objektů, které jsou dětem určeny. Podobný osud možná čeká i další objekty. 

Investorem výstavby bytového domu je firma AUSTIS a.s., autorem návrhu řešení je Ing. arch. Josef Javůrek. Celková zastavěná plocha činí 1 250 m2, přitom obestavěný prostor je 23 180 m3. 

Byty nabízejí kromě své základní funkce také dostatečný prostor k relaxaci - mají velké balkony a terasy. Projekt počítal se zvyšujícím se počtem automobilů – jeho součástí je proto prostorná parkovací plocha pro 25 venkovních stání a 42 garážových stání. Budova má zajištěný bezbariérový přístup nejen pro naše handicapované spoluobčany. Pro nenechavé ruce zlodějů pak snad stačí podotknout, že pozemek je oplocen, a tak není tak snadné dostat se k majetku obyvatel domu v pražských Bohnicích. 

Z celkového počtu 72 bytů je k dnešnímu dni prodáno cca 90 % bytů. Předpokladem je, že i zbylé byty budou rychle prodány. 

Stavební práce pro komplex bytových jednotek zahrnovaly demolici stávajícího objektu jeslí a přípravu prostoru na výstavbu, ale i vlastní realizaci novostavby bytového charakteru. Nebylo to tedy tak jednoduché, jako stavět na tzv. zelené louce.