Budova IATCC se stala Nejlepší investicí roku 2005

26.4.2006

Admin

Závěr prvního dne 11. mezinárodního stavebního veletrhu v Brně byl pro naši společnost velmi úspěšný. Na slavnostním večeru nám byl udělen titul "Nejlepší investice roku 2005" za stavbu Národního integrovaného střediska řízení letového provozu v Jenči u Prahy.

Soutěž s názvem TOP Invest vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. Posláním soutěže je podpořit investiční výstavbu v České republice a ocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství České republiky, jejích regionů, obcí a měst. Je vypisována pro investice realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta, nebo místa registrace realizační firmy. 

Generálním dodavatelem Národního integrovaného střediska řízení letového provozu byla akciová společnost HOCHTIEF VSB. Investorovi – Řízení letového provozu – byla předána v květnu loňského roku a její realizace trvala necelé dva roky. 

Vlastní středisko je komponováno jako soubor objektů řazených podél centrální severojižní osy, na jejímž základě se odvíjejí jednotlivé funkce, prostory a bezpečnostní zóny. Hlavní průčelí tvoří pětipodlažní zaoblený administrativní objekt, ve tvaru prohnutých spojených křídel, kterým proniká prosklená vstupní hala otevřená do volného prostoru horních podlaží, jež jsou ve střední části propojena galeriemi. Oblouková prosklená severní fasáda se zrcadlí v klidné vodní ploše. Na vstupní partii navazuje velkoryse dimenzovaný prostor prosklené střední haly - komunikační a společenské centrum objektu. Prostor pasáže tvoří zároveň vnitřní zahradu s prvky krátkodobé relaxace i v podmínkách nepříznivého českého klimatu. Z pasáže jsou přístupná dvoupodlažní příčná křídla přisazená k jižní fasádě administrativní budovy. Zde jsou navrženy stravovací, společenské a rehabilitační prostory. Hlavní sálové prostory jsou umístěny v samostatném provozně-technickém bloku, který je koncipován jako kompaktní hmota, která navazuje na podélnou osu pasáže. 

Vítězná realizace investičního záměru bude vystavena po celou dobu trvání 11. mezinárodního stavebního veletrhu v Brně, aby se s ní mohli seznámit všichni jeho návštěvníci.