Akciová společnost HOCHTIEF CZ slaví dokončení hrubé stavby administrativní budovy City Center CB v Českých Budějovicích

27.6.2007

Admin

Hrubá stavba obchodně administrativní budovy City Center CB v Českých Budějovicích byla předmětem dnešní akce – oslavy tzv. glajchy. Investor, firma CITY CENTER CB s.r.o., společně s generálním dodavatelem stavby, akciovou společností HOCHTIEF CZ, na akci přivítal všechny, kdo se s nimi chtěli podělit o radost z uvedeného mezníku stavby. Ten již tradičně symbolizuje májka.

Dokončená budova s obchodními a administrativními plochami bude mít jedno podzemní a šest nadzemních podlaží, která doplní sedmé podlaží založené na části objektu. Komplex s půdorysem ve tvaru písmene L bude mít prosklenou fasádu členěnou rastrem z prefabrikovaných železobetonových prvků, s povrchem v kvalitě pohledového betonu. Prosklené fasády budou na jihu, východě a západě chráněny venkovními žaluziemi před přímým slunečním zářením. 

Uvnitř objektu budou dvě atria, zastřešená prosklenou střechou. Větší bude na úrovni 3. nadzemního podlaží, kam budou orientovány přilehlé kanceláře. Prostor bude doplněný stromy a keři, aby tak zeleň pronikla i dovnitř objektu a podílela se na vytvoření potřebného oddychového místa. Druhé atrium bude na úrovni 4. nadzemního podlaží a bude propojeno s okolními chodbami. 

Zastavěná plocha objektu bude mít 4 688 m2 a obestavěný prostor bude činit 103 530 m3. Budova počítá se 135 parkovacími stáními, z toho sedm jich bude pro invalidní občany. 

V současné době jsou dokončené veškeré zemní práce, založení stavby, železobetonové konstrukce základové desky, jednoho podzemního a šesti nadzemních podlaží. Probíhá montáž předsazené prefabrikované fasády a prosklené fasády, montáž střešního pláště, montáž topení a chlazení, vzduchotechniky, zdravotně technických instalací, elektroinstalací a malířské práce. V nejbližší době budou zahájeny omítkářské práce, pokládání dlažeb a montáž obkladů. 

Veškeré stavební práce postupují tak, aby stavba mohla být investorovi předána v plánovaném termínu, kterým je letošní listopad. 

Pozn.: Glajcha je výraz, který je odvozen z německého výrazu "richtfest" - znamená oslavu hrubé stavby. Slovník cizích slov uvádí dokonce několik významů. Může jít o dovedení stavby do úrovně střechy, opentlený stromek připevněný na krov při oslavě dokončení hrubé stavby nebo hrubé dokončení pracovního úkolu. Májka je pak symbolem štěstí a ochrany domu a jeho budoucích obyvatel. Podle tradice podává při glajše stavebník pohoštění všem, kteří na ní pracovali.