13. ročník soutěže Stavby roku je v plném proudu

1.6.2005

Admin

Již potřinácté se nejlepší stavby realizované na území České republiky budou ucházet o ocenění veřejné neanonymní soutěže Stavba roku. Cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní české architektury. 

HOCHTIEF VSB se tradičně účastní této prestižní soutěže a letos přihlásil projekt Národního integrovaného střediska řízení letového provozu IATCC v Jenči u Prahy. Projekt střediska řízení letového provozu je mimořádný a unikátní nejen v českém, ale i celoevropském měřítku. Jsou v něm umístěny nejmodernější, maximálně zabezpečené, technologie. Po jejich náročném zkušebním provozu a ověření navigačního systému má být celý komplex uveden do plného provozu v červenci 2006. Středisko poskytuje letové provozní služby ve vzdušném prostoru ČR a na ruzyňském letišti. 

více informací o projektu: 
http://www.hochtief-vsb.cz/stavime/reference.php?rid=67 

Letos bude odborná porota v čele s ing. arch. Radomírou Sedlákovou vítěze vybírat opět z několika desítek staveb. Titulem Stavba roku může být bez rozlišení pořadí oceněno nejvýše 5 staveb. 

Soutěž vypisují Nadace ABF, ECONOMIA a.s. - časopis Stavitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a organizátor veletrhu FOR ARCH - ABF, a.s. 

Porota bude posuzovat např. architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos, kvalitu a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalitu v jejich stavebně realizačním zvládnutí, celkové prostorové a funkční řešení díla, začlenění stavebního díla do daného prostředí nebo délku realizace. 

Vedle prestižního ocenění Stavba roku budou vypsány také zvláštní ceny: Cena časopisu Stavitel za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků, cena SPS za nejlepší stavebně podnikatelský záměr, cena Primátora hl. m. Prahy a cena veřejnosti, o které rozhodne hlasování na internetových stránkách společnosti ABF. 

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2005 proběhne na slavnostním večeru veletrhu FOR ARCH v září 2005.