Získáme patent na unikátní úsporný beton?

25.4.2019

Nedílnou součástí naší společnosti je kromě obchodní také vědecká činnost, díky které se významně podílíme na rozvoji oboru stavebnictví v České republice i ve světě. Koncem října minulého roku jsme v areálu závodu v Plané nad Lužnicí testovali inovovaný stříkaný beton, ve kterém došlo k významné náhradě cementu jiným vápeno-síranovým pojivem na bázi popílku.

Hlavní výhodou nového betonu je, že výrobní náklady alternativního pojiva jsou přibližně poloviční a lze jím nahradit významný podíl cementu (až 100%). Alternativní pojivo vyrábí zatím prototypně ČEZ Energetické produkty s.r.o.

Při našich testech jsme nahrazovali přibližně 50% množství cementu ve stříkaném betonu. Stříkaný beton, který se používá zejména v tunelovém stavitelství pro dočasné zajištění výrubu, jsme vybrali v rámci grantového projektu Epsilon vypsaném pod Technologickou Agenturou ČR. Na projektu spolupracujeme s ČVUT a práce je orientována na využití odpadů právě v betonových ostěních tunelů.

Jelikož veškeré průkazní zkoušky výsledného betonu dopadly nad očekávání výborně, je zde předpoklad, že by bylo možné tímto materiálem nahrazovat i cement v konstrukčních betonech monolitických staveb, případně v prefabrikovaných prvcích, protože tyto betony jsou technologicky jednodušší. Jako náhradu za cement do stříkaného betonu jsme si nechali tento postup s alternativním pojivem patentovat. V současné době se snažíme vyvíjet aplikace i do jiných betonových konstrukcí.

Následně se pokusíme splnit s takovým materiálem průkazní zkoušky, které jsou nezbytné pro certifikaci materiálu a docílit tím finanční úspory v našich betonech vyráběných v Plané nad Lužnicí. Nová technologie přispívá také k ochraně životního prostředí (omezování vzniku CO2), protože tento alternativní produkt na bázi popílku je považován za odpad. 

V těchto aplikacích budeme i nadále spolupracovat s ČVUT v Praze a společností ČEZ Energetické produkty, s.r.o.