Získali jsme třetí místo v ratingu stavebních společností

Během čtvrteční (13. 5.) on-line konference nám bylo předáno ocenění za třetí místo v Ratingu stavebních společností Nadace ABF (RABF).

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) je bodovým vyjádřením kvality účastníků soutěže Stavba roku, sestavený na základě staveb posuzovaných v soutěži. Každý účastník soutěže získává body. Ty jsou odstupňovaně přidělovány za účast, za postup do 2. kola, za zvláštní ceny, za nominace na titul, za cenu veřejnosti a nejvíce za Titul Stavba roku. RABF je založen jako otevřený systém pro další ročníky i pro jiné hodnotící soutěže. Prezentované výsledky zobrazují postavení stavebních dodavatelů dosažené na základě výsledků soutěže Stavba roku za poslední tři roky a za posledních pět let. 

Na žeb