Získali jsme ocenění Stavba roku Zlínského kraje

Projekt "Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa" realizovaný v letech 2014 až 2015 byl oceněn hlavní cenou v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

Výstavbou nového terminálu na jednom místě vzniklo sdružené nástupiště pro vlaky i autobusy a samostatné nástupiště pro autobusy, dále parkovací místa pro obyvatele i návštěvníky města a také prostor pro trochu odpočinku a relaxace.  Vytvořením odbočovacího pruhu k dopravnímu terminálu, světelné křižovatky a oddělením pojízdných tras od pěších došlo ke zlepšení organizace dopravy a bezpečnosti cestujících. Projekt důsledně dbal na požadavky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  Stavba dopravního terminálu zajistila kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní automobilové a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu.