Získali jsme dvě ocenění za vodohospodářské stavby

V úterý 22. března se konalo setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody. V rámci konference byly předány ocenění za vodohospodářské stavby roku 2015.

Společnost HOCHTIEF CZ v nich získala hned dvě ocenění, a to za stavby Loděnice, Nenačovice – revitalizace toku  a Čistírna odpadních vod v Ústí nad Orlicí.

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k vyvolání pozornosti významu vody a potřeby obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Oslavovat den vody na mezinárodní úrovni bylo doporučeno v roce 1992 konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED). Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) reagovalo určením 22. března 1993 jako první Světový den vody.

Certifikáty k ocenění naleznete zde.