Získali jsme cenu Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“

Vyhodnocení soutěže za rok 2020 proběhlo na Českém báňském úřadu Praze. V hodnotící komisi byli zastoupeni zástupci všech zřizovatelů ceny, tzn. ČBÚ, Odborového svazu Stavba České republiky a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN).

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech podléhajících dozoru Státní báňské správy České republiky (SBS) se propůjčuje a uděluje subjektům dozorovaným SBS jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Naše společnost získala ocenění Zlatý Permon v té nejprestižnější kategorii III. – Subjekt nad 500 zaměstnanců. Je to významné ocenění naší společnosti, která si vítězství zcela zaslouží, zejména pro dlouhodobě vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přístup vedení společnosti ke svým zaměstnancům a také proto, že jsme jako jediní mezi přihlášenými ve své kategorii nezaznamenali žádný pracovní úraz.