Zaměstnankyně HOCHTIEF CZ členkou týmu, který triumfoval v mezinárodní studentské soutěži

Po regionální kvalifikaci, která se konala 19. dubna v Praze, uspěl tým Czechi(de)a naší kolegyně Lucie Stupkové s návrhem autonomního robota pro úklid staveniště i v celosvětovém finále, a to v konkurenci 1 259 účastníků z 58 zemí!

Květa 001 – tak zní název robotického čistícího zařízení, které 17. a 18. května zaujalo porotu ve francouzském městě Annecy natolik, že mu udělila první cenu „Lenoard“. Vítězný tým Czechi(de)a se skládal ze studentů 5. ročníku Fakulty stavební ČVUT Radka Benetky, Jakuba Starosty, Jakuba Volfa a naší kolegyně Lucie Stupkové.

Vznik konceptu robota Květa byl vyvolán potřebou efektivně řešit znečištění stavenišť různými produkty stavebních prací (zemina, zbytky betonu, malta, výztuže či plastové obaly). Robot je koncipován jako autonomní zařízení schopné v kombinaci s GPS a BIM modelem staveniště detekovat oblasti výskytu znečištění, efektivně ho odstraňovat a sesbíraný materiál poté účinně recyklovat v centrální dokovací stanici, která zároveň slouží k nabíjení baterií elektřinou poháněného robota. V případě rozsáhlejších staveb projekt počítá i s koordinací rojů těchto robotů a představuje tak zajímavý příspěvek k nastupujícímu konceptu digitalizovaného Stavebnictví 4.0.

Do finále bylo vybráno čtrnáct vítězů lokálních kol z celkem 1 259 účastníků 77 různých národností z 58 zemí a 350 vysokých škol a univerzit. Kvalitu vítězného projektu podtrhuje fakt, že součástí ceny Leonard je také možnost dále rozvíjet vítězný koncept ve formě start-upu v inkubátoru nápadů Leonard v Paříži a dotáhnout tak celý projekt do podoby funkčního zařízení.