Založení společnosti HOCHTIEF SK

Od 1. února 2016 jsou veškeré obchodní aktivity skupiny HOCHTIEF na slovenském trhu realizovány prostřednictvím společnosti HOCHTIEF SK s.r.o., se sídlem Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

HOCHTIEF SK s.r.o. je 100% dceřiná společnost české stavební společnosti HOCHTIEF CZ a. s. Společnost HOCHTIEF SK s.r.o. zaměstnává 137 odborníků a je jediným zaměstnavatelem koncernových zaměstnanců na slovenském trhu. Na slovenském trhu podniká ve stejných segmentech jako v ČR.

Jednateli společnosti HOCHTIEF SK s.r.o. byli jmenováni Ing. Tomáš Koranda a Jörg Mathew (zároveň členové představenstva HOCHTIEF CZ a. s.). Ředitelem HOCHTIEF SK s.r.o. je Ing. Miroslav Beka, který je současně i prokuristou společnosti. Dalšími prokuristy společnosti HOCHTIEF SK s.r.o. jsou Ing. Rastislav Pauliny odpovědný za  výrobno-technickou oblast, Peter Vaško, DiS, odpovídá za ekonomiku a Ing. Juraj Voleský za technologické kompetence v oblasti tunelové výstavby a systém řízení společnosti.

Společnost HOCHTIEF SK s.r.o. má své vlastní webové stránky www.hochtief.sk, na kterých mimo jiné naleznete informace o projektech realizovaných na slovenském trhu.

Mezi nejvýznamnější projekty společnosti HOCHTIEF SK s.r.o. patří výstavba části dálnice D3 v úseku Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno). Společnost je rovněž generálním partnerem konference Letiskové vozovky 2016 a výhradní technologický partner projektových společností na konferencích Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2016 a 2016/H2.