Zahájili jsme výstavbu obchvatu Pardubic

Včera se pod dlouhých 16 letech začal stavět severovýchodní obchvat města, který povede z Trnové směrem na sídliště Dubina.

Zhruba čtyřkilometrová čtyřproudová spojka usnadní řidičům průjezd od Hradce Králové směrem na Sezemice a Dašice. Součástí stavby bude také 12 protihlukových stěn, 8 mostů i podchod pro pěší.

Tuto důležitou stavbu realizuje divize Dopravní stavby a po dokončení bude představovat úlevu mnoha tisícům lidí, kteří dnes trpí tranzitní dopravou v samém centru Pardubic. Zároveň je to stavba v režimu Design&Build, kdy je samotném zhotoviteli, aby finální podobu stavby dopracoval.

Stavebně nejnáročnějším prvkem bude zavěšený 200 metrů dlouhý dvoupolový most přes Labe. Je to technicky nejlepší varianta do daného prostředí a navíc zachová plavební šířku přes Labe.