Zahájili jsme výstavbu nové fakulty VŠB-TUO

Při slavnostním poklepání základního kamene v pondělí 20. 12. 2021 jsme jako zhotovitel stavby přebral staveniště plánované pro výstavbu nové univerzitní budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Nová fakulta se plánovaně přesune z centra Ostravy do univerzitního kampusu v Ostravě-Porubě, kde bude realizována jako přístavba již existující budovy H.

Původní zastaralé a již nevyhovující prostory v centru města nahradí funkční, moderní posluchárny a studovny, které však studentům rovněž nabídnou odpočinkovou zónu nebo zázemí pro cyklisty. Přestože je nová budova koncipována tak, aby vyhovovala současným kritériím na moderní
a interaktivní vysokoškolskou výuku, komfort a estetika vnitřních či vnějších prostor nebyly jedinými požadavky na novou výstavbu. Projekt rovněž počítal s praktičtějším využitím parkovacích kapacit v areálu okolo budovy, a především s vysokými nároky na ekologii a energetickou hospodárnost celého objektu.    

„Nová budova je navržena jako železobetonový skelet na základové desce podepřené železobetonovými pilotami, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Z hlediska zákona č.406/2000Sb. o hospodaření energií bude splňovat hodnocení jako objekt s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Vzhledem k orientaci budovy bude kladen maximální důraz na ochranu objektu před solárními zisky. Pro eliminaci zisků bude na fasádě navržena stínící technika
v kombinaci s optimálním nastavením solárního faktoru zasklení.

Projekt nové fakulty byl navržen v dle standardů tzv. BIM – z anglického Building Information Modelling. Jedná se o informační, digitální model budovy, který umožní monitorovat a spravovat veškerá data o budově během celého životního cyklu.