Zahájili jsme práce na Hlavním nádraží

Zakázka na prodloužení podchodů na pražském Hlavním nádraží se rozběhla naplno. K dnešnímu dni byla provedena přeložka koleje autovlaku a zahájena realizace záporového pažení pro samotnou jámu podchodu.

Další práce budou zahrnovat potřebné přeložky kolejí, stávajícího kabelového kolektoru, vodovodu a úpravy kanalizace. V prodlouženém podchodu se současně zřídí informační a orientační systém. Součástí stavby jsou také související úpravy trakčního vedení a doplnění komunikace a pěších ploch u výstupu z podchodu. Výstup z podchodu bude kompletně bezbariérový, což bude zajištěno dvojicí eskalátorů a výtahem. Po dokončení se pěší ceszta z nádraží na Žižkov zkrátí přibližně o 20 minut.