Zahájili jsme poslední rok generální rekonstrukce Státní opery

V současné chvíli je vyhloubena technologická jáma pro jevištní technologie, restaurátoři řeší výzdobu vstupního foyeru a obklady, testují se vzorky dlažby a divadelních sedaček.

Zahajuje se osazování finálních akustických prvků a dokončovací práce pokračují i na průčelí budovy. Zkrátka vše spěje ke zdárnému znovuotevření. Komentář k současnému stavu rekonstrukce a další informace o jejím průběhu nalzenete na speciálních webových stránkách www.statnioperavrekonstrukci.cz.